Studierichtingen

Tweede graad

Overzicht studierichtingen

Economische wetenschappenGrieks-LatijnLatijnHumane wetenschappenNatuurwetenschappenModerne talenSportwetenschappen

In het tweede jaar van de tweede graad volgen de leerlingen een richting met een studieprofiel dat bepaald wordt door de hoofdcomponent en dat zich zo al iets duidelijker aftekent. In de loop van het vierde jaar begeleiden we je als leerling in je studiekeuze voor de derde graad. Deze doorstroming wordt deels al bepaald door de keuze die je gemaakt hebt in de tweede graad.

Onze lessentabellen voor het vierde leerjaar

Lessen4EW 4GL 4LT4LW4HW4NW4MT4SW
Aardrijkskunde1 uur1 uur1 uur1 uur1 uur1 uur1 uur1 uur
Biologie1 uur1 uur1 uur1 uur1 uur2 uur1 uur2 uur
Biotechnologische wetenschappen
Chemie1 uur1 uur1 uur2 uur1 uur2 uur1 uur2 uur
Communicatiewetenschappen2 uur
Duits2 uur2 uur2 uur2 uur
Economie4 uur1 uur1 uur1 uur
Engels2 uur2 uur2 uur2 uur2 uur2 uur3 uur2 uur
Filosofie en kunst4 uur
Frans4 uur3 uur4 uur3 uur4 uur4 uur5 uur4 uur
Fysica1 uur1 uur1 uur2 uur1 uur2 uur1 uur2 uur
Geschiedenis2 uur2 uur2 uur2 uur2 uur2 uur2 uur2 uur
Godsdienst2 uur2 uur2 uur2 uur2 uur2 uur2 uur2 uur
Grieks4 uur
Latijn4 uur5 uur5 uur
Lichamelijke opvoeding2 uur2 uur2 uur2 uur2 uur2 uur2 uur
Sociologie en psychologie3 uur
Sport en bewegingswetenschappen5 uur
Nederlands4 uur4 uur4 uur 4 uur4 uur4 uur4 uur4 uur
Wiskunde5 uur5 uur5 uur5 uur4 uur5 uur4 uur4 uur
Cultureel-artistieke vorming
Maatschappelijke vorming1 uur1 uur1 uur1 uur1 uur1 uur
Informatica

EW: Economische wetenschappen
GL: Grieks-Latijn
LT: Latijn – optie talen
LW: Latijn- optie wetenschappen
HW: Humane wetenschappen
NW: Natuurwetenschappen
MT: Moderne talen
SW: Sportwetenschappen

© 2023 Onze-Lieve-Vrouwecollege Plus | Webdesign Webit