Studierichtingen

Tweede graad

Overzicht studierichtingen

Biotechnologische STEM-wetenschappenEconomische wetenschappenGrieks-LatijnLatijnHumane wetenschappenModerne talenNatuurwetenschappenSportwetenschappen

In het tweede jaar van de tweede graad volgen de leerlingen een richting met een studieprofiel dat bepaald wordt door de hoofdcomponent en dat zich zo al iets duidelijker aftekent. In de loop van het vierde jaar begeleiden we je als leerling in je studiekeuze voor de derde graad. Deze doorstroming wordt deels al bepaald door de keuze die je gemaakt hebt in de tweede graad.

Onze lessentabellen voor het vierde leerjaar (PDF-versie: klik hier)

Lessen vierde jaarBiotechno-logische STEM-wetenschappenEconomische
wetenschappen
Grieks-Latijn (optie talen)Grieks-Latijn (optie wetenschappen)LatijnHumane wetenschappenModerne
talen (optie Latijn)
Moderne
talen (optie economie)
NatuurwetenschappenSportwetenschappen
Richting:4BTSW4EW4GL (T)4GL (W)4L4HW4MT (L)4MT (E)4NW4SW
ALGEMENE BASISVORMING
aardrijkskunde1 lesuur1 lesuur1 lesuur1 lesuur1 lesuur1 lesuur1 lesuur1 lesuur1 lesuur1 lesuur
geschiedenis1 lesuur2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren
godsdienst2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren
lichamelijke opvoeding2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren
RICHTINGSPECIFIEKE VAKKEN
biologie3 lesuren1 lesuur1 lesuur1 lesuur1 lesuur1 lesuur1 lesuur1 lesuur2 lesuren2 lesuren
biotechnologische wetenschappen2 lesuren
chemie3 lesuren1 lesuur1 lesuur1 lesuur2 lesuren1 lesuur1 lesuur1 lesuur2 lesuren2 lesuren
communicatie en taaltechnologie1 lesuur1 lesuur
Duits2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren
economie4 lesuren
Engels2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren3 lesuren3 lesuren2 lesuren2 lesuren
filosofie2 lesuren
Frans3 lesuren4 lesuren4 lesuren3 lesuren3 lesuren4 lesuren4 lesuren4 lesuren4 lesuren4 lesuren
fysica3 lesuren1 lesuur1 lesuur1 lesuur2 lesuren1 lesuur1 lesuur1 lesuur2 lesuren2 lesuren
Grieks4 lesuren4 lesuren
kunstbeschouwing2 lesuren
Latijn4 lesuren4 lesuren5 lesuren
Nederlands4 lesuren4 lesuren4 lesuren4 lesuren4 lesuren4 lesuren4 lesuren4 lesuren4 lesuren4 lesuren
sociologie en psychologie3 lesuren
sport (met fysiologie/anatomie)5 lesuren
wiskunde5 lesuren5 lesuren4 lesuren5 lesuren5 lesuren4 lesuren4 lesuren4 lesuren5 lesuren5 lesuren
COMPLEMENTAIR GEDEELTE
economische vorming1 lesuur1 lesuur
mens en samenleving1 lesuur1 lesuur1 lesuur1 lesuur1 lesuur
keuzevak economie4 lesuren
keuzevak Latijn4 lesuren
TOTAAL32323232323232323232

BTSW: Biotechnologische STEM-wetenschappen
EW: Economische wetenschappen
GL (T): Grieks-Latijn met optie talen
GL (W): Grieks-Latijn met optie wetenschappen
L: Latijn
HW: Humane wetenschappen
MT (L): Moderne talen met optie Latijn
MT (E): Moderne talen met optie economie
NW: Natuurwetenschappen
SW: Sportwetenschappen

© 2024 Onze-Lieve-Vrouwecollege Plus | Webdesign Webit