Zorgbeleid

Zorg dragen voor leerlingen

Vanuit het pedagogisch project van de jezuïeten zetten we op ons college sterk in op zorg voor al onze leerlingen: zo neemt elke leerkracht de leerzorg op voor de leerlingen en hun leren binnen zijn of haar vak; de klastitularis heeft in een jezuïetencollege een sterke rol en is rechtstreeks betrokken in de zorg voor zijn of haar klas. Daar start onze brede basiszorg. 

Een sterk uitgebouwde pedagogische cel ondersteunt de leerkrachten. Samen zetten we in op de individuele noden van leerlingen die meer nodig hebben dan het luisterend oor en de ondersteuning van hun titularis.   

De doorstroming naar het zorgteam kan uiteraard via verschillende wegen: via klastitularis, vakleerkracht, de leerling zelf of u als ouder. Het start al bij de inschrijving: wij nodigen elke ouder van een nieuwe leerling uit voor een persoonlijke kennismakingsgesprek.. Bij nieuwe leerlingen gaan we zo na of er bijzondere noden zijn, zodat wij vanaf dag één uw kind de juiste zorg kunnen geven. 

Wekelijks overlegt het zorgteam om de beste oplossing aan te bieden aan elke leerling. Dit kan gaan over leerzorg waar we bovenop de voorziene vakremediëring inzetten op het verweven van een goede studiemethode in de leerklas; over intensieve taalcoaching in de taalklas; een aangepaste omgeving en hulpmiddelen bij examens in de plusklas, enz..  

We zetten ook in op een adequate begeleiding voor cognitief begaafde leerlingen. Samen met de leerling en de ouders zoeken we naar het beste traject om ook deze leerlingen een uitdagend en motiverend parcours aan te bieden, zonder daarbij hun welbevinden uit het oog te verliezen. 

Voor de socio-emotionele begeleiding kunnen de leerlingen ook bij ons terecht. Elke collega van het zorgteam neemt een bepaalde graad voor zijn rekening.

Soms volstaat ons aanbod niet en heeft een leerling meer zorg nodig. Samen met onze partners van het CLB zoeken we dan met u naar gepaste ondersteuning. 

© 2024 Onze-Lieve-Vrouwecollege Plus | Webdesign Webit