Studierichtingen

Tweede graad

Overzicht studierichtingen

Biotechnologische STEM-wetenschappenEconomische wetenschappenGrieks-LatijnLatijnHumane wetenschappenModerne talenNatuurwetenschappenSportwetenschappen

In de tweede graad stromen leerlingen door naar richtingen met een duidelijk studieprofiel en een meer uitgesproken pakket van vakken.

Sinds het schooljaar 2022 – 2023 is de volledige tweede graad van het secundair onderwijs gemoderniseerd. Op OLVC plus bieden wij consequent alle domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen aan (= alle aso-richtingen). Daarnaast bieden we ook een sterk wetenschappelijke domeingebonden doorstroomrichting aan: biotechnologische STEM-wetenschappen.

Onze lessentabellen voor het derde leerjaar (PDF-versie: klik hier)

Lessen derde jaarBiotechno-logische STEM-weten-schappenEconomische
wetenschappen
Grieks-LatijnGrieks-Latijn
(optie wetenschappen)
LatijnLatijn
(optie wetenschappen)
Humane
wetenschappen
Moderne
talen
Natuur-wetenschappenSport-
wetenschappen
Richting:3BTSW3EW3GL3GL (W)3L (T)3L (W)3HW3MT3NW3SW
ALGEMENE BASISVORMING
aardrijkskunde1 lesuur1 lesuur1 lesuur1 lesuur1 lesuur1 lesuur1 lesuur1 lesuur1 lesuur1 lesuur
geschiedenis1 lesuur2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren
Rooms-Katholieke godsdienst2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren
lichamelijke opvoeding2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren2 lesuren
RICHTINGSPECIFIEKE VAKKEN
biologie3 lesuren1 lesuur1 lesuur1 lesuur1 lesuur1 lesuur1 lesuur1 lesuur2 lesuren2 lesuren
biotechnologische STEM-wetenschappen2 lesuren
chemie3 lesuren1 lesuur1 lesuur1 lesuur1 lesuur2 lesuren1 lesuur1 lesuur2 lesuren2 lesuren
communicatiewetenschappen en taaltechnologie1 lesuur
economie4 lesuren
Engels2 lesuren3 lesuren2 lesuren2 lesuren3 lesuren2 lesuren3 lesuren3 lesuren3 lesuren3 lesuren
filosofie2 lesuren
Frans3 lesuren4 lesuren3 lesuren3 lesuren5 lesuren3 lesuren4 lesuren5 lesuren4 lesuren4 lesuren
fysica3 lesuren1 lesuur1 lesuur1 lesuur1 lesuur2 lesuren1 lesuur1 lesuur2 lesuren2 lesuren
Grieks4 lesuren4 lesuren
kunstbeschouwing1 lesuur
Latijn4 lesuren4 lesuren5 lesuren5 lesuren
Nederlands5 lesuren5 lesuren4 lesuren4 lesuren4 lesuren4 lesuren5 lesuren5 lesuren5 lesuren5 lesuren
sociologie en psychologie3 lesuren
sport (met fysiologie/anatomie)4 lesuren
wiskunde4 lesuren5 lesuren4 lesuren5 lesuren4 lesuren5 lesuren4 lesuren4 lesuren5 lesuren4 lesuren
COMPLEMENTAIR GEDEELTE
GFL – cultureel-artistieke vorming1 lesuur1 lesuur1 lesuur1 lesuur1 lesuur1 lesuur1 lesuur1 lesuur1 lesuur
GFL – economische vorming1 lesuur
keuzevak economie4 lesuren
TOTAAL32323232323232323232

Onze lessentabellen voor het derde leerjaar

BTSW: Biotechnologische STEM-wetenschappen
EW: Economische wetenschappen
GL: Grieks-Latijn
GL (W): Grieks-Latijn met optie wetenschappen
L (T): Latijn met optie talen
L (W): Latijn met optie wetenschappen
HW: Humane wetenschappen
MT: Moderne talen met optie economie
NW: Natuurwetenschappen
SW: Sportwetenschappen

© 2024 Onze-Lieve-Vrouwecollege Plus | Webdesign Webit