Magis

Pastoraal

OLVC plus heeft een sterke werkgroep pastoraal. Leerlingen en leerkrachten organiseren samen activiteiten om belangrijke momenten in een kerkelijk jaar te vieren. Samen maken we van onze school een plek waar iedereen zich thuis voelt. Waar je niet enkel naar toe gaat om te leren, maar waar je normen en waarden meekrijgt voor het leven. 

Als katholieke dialoogschool organiseren we twee keer per schooljaar een viering voor alle leerlingen van onze school. Met Kerstmis vieren we eucharistie. Iedereen gaat mee naar de kerk en beleeft vanuit zijn eigen godsdienst of levensbeschouwing deze viering. Eind juni sluiten we het schooljaar af met een gebedsviering om leerlingen met een diepere boodschap de vakantie in te sturen. 

Als jezuïetencollege laten we de spiritualiteit van de paters jezuïeten leven op onze school. We werken elk schooljaar met een jaarthema en in de centrale gang naar de speelplaats bevindt zich een pastorale nis. Deze nis is het kloppend hart van onze school. Hier brengen we belangrijke feestdagen uit verschillende godsdiensten in beeld en hebben we aandacht voor wat er leeft in onze collegegemeenschap. 

De vroegere kapel van de paters is ondertussen een moderne bezinningsruimte voor onze leerlingen. In deze Manresa-ruimte organiseren we per klasgroep bezinnende activiteiten rond een centraal element dat bestaat uit rotsstenen, vuur en zand. Dit symbool verwijst naar de verticale dimensie van het christendom, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Horizontaal bevinden zich 3 kunstwerken in de Manresa-ruimte. Deze tekeningen van een leerling uit het basisonderwijs, een jongere uit het middelbaar en een leerkracht als volwassene maken duidelijk dat iedereen zich thuis mag voelen in deze ruimte. In onze Manresa-ruimte vinden we ook een diagonale dimensie. Deze diagonale dimensie staat symbool voor de ‘groeiende mens’. Hierin staat Ignatius centraal, zo brengen we het typische ignatiaanse opvoedingsproject van onze school in beeld. 

Als werkgroep pastoraal zetten we ons in voor de spirituele dimensie van onze school. 

We nemen deel aan de volgende activiteiten: 

 • Bezinningsmomenten met de klas
 • Een herdenkingsmoment voor de overledenen op de speelplaats
 • Rouwen op school
 • Een leesgroep voor leerkrachten 
 • Een Ignatiuswandeling voor nieuwe leerkrachten
 • Een abdijentocht voor de leerlingen van de eerste graad
 • Vorming van leerkrachten in de Oude Abdij van Drongen
 • Pasco, een werkgroep pastoraal met vertegenwoordiging uit de verschillende colleges

Verder zetten we ons in voor allerlei sociale en humanitaire projecten zoals:

 • Kariboeni 
 • Winterwarmte voor de VZW Eva
 • Collegecross
 • Oxfam-wereldwinkel op school
 • Damiaanactie
 • Vastenacties met een hongermaal
 • Sociaal project voor de leerlingen van het vijfde jaar
© 2024 Onze-Lieve-Vrouwecollege Plus | Webdesign Webit