Magis

Olympiadeschool

Ons college draagt sinds 2016 met gepaste trots de titel Olympiade School. 

Olympiades exacte wetenschappen 

Jaarlijks nemen leerlingen van het college deel aan de olympiades die voor natuurwetenschappen en wiskunde worden georganiseerd. In 2016 behaalde de school voor het eerst de titel Olympiadeschool. Deze titel wordt voor een periode van drie jaar toegekend. In 2019 slaagde het college erin de titel te verlengen voor de periode 2019 – 2021. 

In het schooljaar 2023 – 2024 had het college maar liefst twee laureaten in de wetenschapsolympiades:

  • Marco Chapinal (6WEWIB) werd vierde in de Vlaamse Fysica Olympiade
  • Wahib Ajdij Akouach (6WEWIA) werd zevende in de Vlaamse Chemie Olympiade

Olympiade sociale wetenschappen 

Ook voor humane wetenschappen nemen we deel aan de olympiade voor sociale wetenschappen: in 2019 kwamen 4 van de 35 geselecteerde papers op Vlaams niveau van onze school. 

Olympiade Latijn 

Zodra hij zelf het ondersteunde hoofd en gezicht van de sneeuwwitte Pallas gezien had … sprak hij, nadat tranen tevoorschijn gekomen waren, zo … 

Dit haast onleesbare schrijfsel is een zeer letterlijke omzetting vanuit een klassieke taal. Die brontaal omzetten in hedendaags Nederlands, met alle bedoelingen die de auteur erin verwerkt heeft én met respect voor de stijl die hij hanteert, noemt men vlot en/of literair vertalen. Precies dat is de opgave van de Latijn-Olympiades. Ze worden georganiseerd door het Certaminacomité en onze school neemt reeds meer dan 20 jaar deel. 

In het 6de jaar wordt dit evenement de Cicerowedstrijd genoemd. De deelnemers moeten een fragment van Cicero omzetten in literair Nederlands: vertaald naar de bedoeling én de stijl van de auteur, en in zo’n hedendaags Nederlands, dat het lijkt alsof de tekst pas gisteren geschreven werd. Zulke opgave verplicht onze laatstejaars telkens tot een ernstige intellectuele inspanning en een degelijke kennis van Latijn én Nederlands. De eerste ronde, verbetering inbegrepen, vindt tegenwoordig op de school zelf plaats; de beste vertalingen worden doorgestuurd naar de tweede ronde en verbeterd op Vlaams niveau. De beste 10 leerlingen kunnen dan eventueel deelnemen aan de internationale finale in Arpino, de geboorteplaats van Cicero … 

In het vijfde jaar is het opzet anders : in de Vergiliuswedstrijd moet men klassikaal een literaire vertaling – met poëtische toetsen – op poten zetten van een tekst uit Vergilius. Als leraar moet men dan, na enkele voorbereidende lestaken, de leerlingen begeleiden in hun zoektocht naar de ideale vertaling: hen dus enerzijds stimuleren om creatief met inhoud én taal om te springen, anderzijds hen afremmen bij al te archaïsch taalgebruik, al te grote fantasie of foutieve tekstinterpretaties. 

Het palmares van ons college oogt indrukwekkend: 

2015-2016 : 5GL-LMT-LWE eervolle vermelding in de Vergiliuswedstrijd 

2016-2017 : 5LWE-LWIB laureaat in de Vergiliuswedstrijd 

2018-2019 : Sweder Blanken (6LWIB) laureaat in de Cicerowedstrijd én finalist in Arpino 

2020-2021 5Latijn laureaat in de Vergiliuswedstrijd 

2021-2022 5Latijn eervolle vermelding in de Vergiliuswedstrijd

2022-2023 Jian Han Li (6LWIW) eervolle vermelding in de Cicerowedstrijd

© 2024 Onze-Lieve-Vrouwecollege Plus | Webdesign Webit