Magis

Magisproject

Uitdagen tot meer is de derde beweging in ons opvoedingsproject: in alle jezuïetencolleges gebruikt men daarvoor het woord ‘MAGIS’: dit betekent letterlijk ‘meer’. We willen onze leerlingen uitdagen om hun talenten voluit te ontwikkelen. We moedigen hen aan om het beste uit zichzelf te halen op intellectueel, artistiek, technisch, sociaal, religieus en sportief gebied. Op die manier tonen we respect voor de kwaliteiten van elke leerling. Daarbij gaat het er niet om beter te zijn dan de anderen, maar om talenten ten dienste te stellen van medemensen. Groei is nooit gericht op zelfontplooiing alleen, maar ook gericht op het welzijn van de andere en de wereld. We dagen leerlingen uit tot meer naastenliefde, dienstbaarheid en solidariteit. Het is de bedoeling dat leerlingen hun eigen interesses ontdekken, hun eigen verlangens op het spoor komen. 

Het Magisproject wordt in het eerste jaar tweewekelijks georganiseerd op vrijdagnamiddag van 14u. tot 15.45u. Elke leerling kan twee talentmodules volgen per schooljaar. Eind oktober vragen we te kiezen voor de eerste module van vijf weken. Op het einde van de eerste module wordt er gekozen voor de laatste. In oktober mag de leerling een TOP 5 keuze doorgeven. Er zijn 5 interessevelden, nl. TAAL & CULTUUR STEM KUNST & CREATIE MAATSCHAPPIJ & ORGANISATIE SPORT De groepen worden samengesteld op basis van de keuzes die de leerlingen maken. De groepen zijn klasoverstijgend.
Klik hier voor een voorbeeld van een keuzebrochure voor Magis in het eerste jaar.

© 2021 Onze-Lieve-Vrouwecollege Plus | Webdesign Webit