Magis

Magisproject

Uitdagen tot meer is de derde beweging in ons opvoedingsproject: in alle jezuïetencolleges gebruikt men daarvoor het woord ‘MAGIS’: dit betekent letterlijk ‘meer’. We willen onze leerlingen uitdagen om hun talenten voluit te ontwikkelen. We moedigen hen aan om het beste uit zichzelf te halen op intellectueel, artistiek, technisch, sociaal, religieus en sportief gebied. Op die manier tonen we respect voor de kwaliteiten van elke leerling. Daarbij gaat het er niet om beter te zijn dan de anderen, maar om talenten ten dienste te stellen van medemensen. Groei is nooit gericht op zelfontplooiing alleen, maar ook gericht op het welzijn van de andere en de wereld. We dagen leerlingen uit tot meer naastenliefde, dienstbaarheid en solidariteit. Het is de bedoeling dat leerlingen hun eigen interesses ontdekken, hun eigen verlangens op het spoor komen. 

Het Magisproject is een project voor onze eerstejaars. Het wordt tweewekelijks op vrijdagnamiddag tijdens lesuren 6 en 7 georganiseerd. Aan de start van het schooljaar wordt er tijdens deze uren in klasverband ingezet op leren leren, het gebruik van smartschool, ICT-vorming… Tijdens het verdere schooljaar kan elke leerling twee talentmodules volgen. De talentmodules zijn ingedeeld in vijf interessevelden, nl. Taal & cultuur, STEM, Kunst & creatie, Maatschappij & organisatie en Sport. Deze groepen zijn klasoverstijgend en worden samengesteld op basis van de keuzes van de leerlingen. Voor de start van elke talentenmodule kan elke leerling een top 5 keuze doorgeven.

Klik hier voor een voorbeeld van een keuzebrochure voor Magis in het eerste jaar.

© 2024 Onze-Lieve-Vrouwecollege Plus | Webdesign Webit