Magis

Klavers

De klavers zijn een groep van leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde jaar die een opleiding krijgen tot peermediator. Zij treden op als bemiddelaar in pestconflicten en willen een vertrouwenspersoon zijn voor leerlingen die het moeilijk hebben op onze school. 

Tijdens de bespreking van de film ‘Pay it forward’ op klasbezinning met een vierde jaar in 2008 ontstond het idee om te starten met een project van peermediation. De leerlingen merkten op dat – vooral jonge – leerlingen het soms moeilijk vinden om met hun problemen naar een leerkracht te stappen. Zij wilden deze leerlingen graag helpen. 

Ondertussen vormen we elk schooljaar een aantal klavers en kregen we hiervoor het ComPAS-label van de stad Antwerpen. Onze klavers krijgen een opleiding tot bemiddelaar. We starten hier vanuit de verbindende communicatie: actief luisteren, bemiddelingsgesprekken voeren, aandacht hebben voor behoeftes achter gevoelens en voor meerzijdige partijdigheid.De klavers zetten zich in voor hun medeleerlingen, maar werken ondertussen ook aan de ontwikkeling van hun eigen vaardigheden en competenties. Ze leren plannen, organiseren, doorzetten, zich inleven en flexibel zijn. De stad Antwerpen beloont hen voor hun inzet met een persoonlijk competentiepaspoort.

Op school zorgen de klavers er mee voor dat zoveel mogelijk leerlingen zich thuis voelen. Ze organiseren een kennismaking met de school voor de nieuwe leerlingen eind augustus en zorgen ervoor dat de nieuwe leerlingen op 1 september goed onthaald worden. Ze stellen de klaverwerking voor aan onze eerstejaars, ze werken activiteiten tegen pesten uit, ze bemiddelen bij conflicten en zijn beschikbaar voor leerlingen die een luisterend oor zoeken. 

Als leerling kan je de klavers aanspreken op de speelplaats, maar je kan hen ook een berichtje sturen via Smartschool. Op de startpagina staat hun “groene knop“. De klavers willen graag naar je luisteren!

© 2024 Onze-Lieve-Vrouwecollege Plus | Webdesign Webit